Världsböndagen 1 mars 2019

Till ÖKS församlingar!

Det är dags för Världsböndagen 2019. Vi firar fredagen den 1 mars i St: Eskils katolska kyrka, Skolgatan 13. Kl 17.00.
Både män och kvinnor är förstås välkomna till gudstjänsten.
 
Mer om Världsböndagen och SEK, Sveriges Ekumeniska kvinnoråd hittar du här: http://www.svekumeniskakvinnor.se/material-varldsbondagen-2019/
 
För planeringsgruppen, 
Åsa Nausner och Ingrid Brånvall

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.

Gudstjänst 10/2 kl. 11.00

På söndag 10 februari ansvarar församlingsledningen för gudstjänsten. Jan-Gunnar Wahlén predikar och vi firar nattvard. Hovsta frikyrkoförsamlings årsmöte börjar kl 13 och innan dess äter vi knytislunch tillsammans. Ta med något som är enkelt att göra i ordning och som räcker till dig och ytterligare någon. 

Sanballat och Tobia är namnet på de män som vill hindra Nehemja att bygga upp Jerusalems mur. I vårt uppdrag att bygga Guds rike och göra Jesus Kristus känd stöter även vi på motstånd. Vi behöver vara uppmärksamma på att det finns trender i tiden som vill förvanska det kristna budskapet. Predikan kommer att handla om några av vår tids utmaningar och hur evangeliets budskap kan rusta oss att gå segrande ur striden.

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.