Alla inlägg av lhkadmin

Bönekedja

Bön för vårt gemensamma arbete –
tors 13/6 kl. 19.00

Evangeliska frikyrkans styrelse har tagit initiativ till en bönekedja där varje EFK-församling i hela Sverige är med. På torsdag har turen kommit till oss i Lundhagskyrkan. Rune Jonsson kommer att vägleda oss i våra förböner för det gemensamma arbetet. Låt oss så här veckan före midsommar ta en bönetimme för allt spännande som sker inom Evangeliska frikyrkan, här hemma och runt om i världen. Välkommen på torsdag kl 19! Vi samlas i kyrksalen.

Jan-Gunnar Wahlén

Så här skriver EFK:s styrelse:

I samband med en bönesamling i styrelsen fick vi detta bibelord som ett tilltal:

Om mitt evangelium är dolt är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är herre, och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som sade: ”Ljus skall lysa ur mörkret”, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus. – 2 Kor 4:3-6

Vi vill utifrån detta gemensamt be om

  • Kärlek. Att vår passion till Jesus som har lyst upp våra hjärtan skall växa
  • Frimodighet. Frimodighet att ge evangeliet till nya generationer och nya folk
  • Växt. Att många fler får möta Jesu kärlek i vårt land och i hela världen
  • Enhet. Att vi får stå enade och gemensamt ta oss an uppdraget

Var också gärna med och be om beskydd och vägledning för styrelsen, personalen och våra nya missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman.

Ladda ned affischen genom att klicka här.

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.

Lärjungaskola för hela församlingen

torsdag 9 maj kl. 18.30, tema ”Ljus och salt”

När Jesus samlade folket för undervisning gav han dem många uppmaningar och tillrättavisningar. Många av dem kan vi läsa i den så kallade Bergspredikan i Matteusevangeliet kapitel 5 – 7. Nu är det dags för en kväll i vår lärjungaskola igen och då ska vi titta närmre på två liknelser som finns i den nämnda bibeltexten. Jesus säger till lärjungarna att de ska vara salt och ljus. Men han säger också att ljuset inte får döljas och att saltet inte får mista sin kraft. På vilket sätt kan vi vara salt och ljus, och vad gör att vårt ljus döljs och att vårt salt mister sin kraft? Ett begrepp som dyker upp på olika ställer i vårt samhälle är sekularisering. Man kan höra påståenden som att Sverige är världens mest sekulariserade land, och att kyrkan har del i den sekulariseringsprocess som har skett och fortfarande sker.

Välkomna till en kväll där vi läser Guds ord, samtalar om liknelserna om världens salt och ljus samt begreppet sekularisering. Vi kommer också att utmanas till djupare lärjungaskap och en praktiserande tro.

Monica R Sturzenbecker,
Barn- och familjepastor