Alla inlägg av lhkadmin

ETT MED DEM – bön för den förföljda kyrkan!

Hej!
Nästa onsdag anordnar vi februaris  ETT MED DEM – bön för den förföljda kyrkan!

Ett med dem är ekumeniska bönesamlingar som Open Doors arrangerar. Mötet hålls i Filadelfiakyrkan Örebro och livesänds till cirka 15 anslutna församlingar runt om i Sverige. Tillsammans ber vi för den förföljda kyrkan.

Ni kan pålysa mötet i er församling med PowerPoint-bilden som kan laddas ned här!

Fortsätt läsa ETT MED DEM – bön för den förföljda kyrkan!

Temakväll 6/3 kl. 18.30

Kan man gå förlorad?

Onsdag 6 mars 18.30 i Lundhagskyrkan

 I välfärdssamhället talar vi inte så ofta om evigheten. Predikningarna om himmel och helvete har för länge sedan upphört. I en pluralistisk omgivning kan det kännas förmätet att tala om en enda väg till livet. Men vad säger egentligen bibeltexterna? Finns det en risk att gå förlorad? Välkommen till en kväll då vi fördjupar oss i Bibelns texter om dessa svåra frågor.  
Jan-Gunnar Wahlén

Välkommen!   

Inför Din tron 1-2 feb. kl 22:00

Inför Din tron, ett dygn i bön och lovsång

Fredag 1/2 kl 22:00 startar vi med nattvard och fortsätter sedan att be och lovsjunga i ett dygn. Det finns lista uppsatt på anslagstavlan där man kan fylla i om man vill hålla i någon samling eller vara med och se till att vi håller bönekedjan hela dygnet.

Vi kommer använda flera rum i kyrkan, kyrksalen där vi sjunger och ber, cafédelen där man kan samtala, fika och äta, bönerummet om man vill gå undan och be, gula delen med lovsång från Spotify etc.

Kom med och bidra med det du vill och kan, tillsammans inför Guds tron. Bidra med en god kaka, ett bibelstudie om förbön, bön för kristna i världen, en predikan, en god soppa eller måla/skriva böner? Kom med det du har och låt Gud välsigna det.

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.

Bönevecka

Bön i Örebro

”Inför Guds ansikte”

Välkommen till gemensam bön i Örebro 21–27 januari kl 18.30

DAG, PLATS, FOKUS

  • Måndag Betaniakyrkan ”Förvandlade liv”
  • Tisdag Mellringekyrkan ”Enhet”
  • Onsdag Pingstkyrkan ”Vår stad”
  • Torsdag Filadelfi akyrkan ”Tillbedjan”
  • Fredag Vasakyrkan ”Vårt land”
  • Lördag Sörbykyrkan ”Integration”
  • Söndag Immanuelskyrkan ”Vår värld”

Ladda ned PDF:en om böneveckan för mer info.

Gudstjänst 13/1-19

Välkommen till gudstjänst på söndag!

Det blir bibelstudium om hur Nehemja övervinner motståndet mot att bygga upp Jerusalems mur. Vi får besök av Louise Belchior som sjunger och leder oss i lovsång. I början av gudstjänsten ber vi för alla ledare i barn- och ungdomsarbetet. Äventyret drar i gång terminen med julgransplundring. Hoppas vi ses! Pastor J-G

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.

En glädje för hela folket

”Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket” sa ängeln i julevangeliet. Men vad är det för glädje egentligen?

Enligt Nya testamentet är Jesus uppfyllelsen av profeternas löften om en befriare. I honom har Gud kommit nära. Ett av hans namn är enligt Jesaja ”Immanuel” som betyder ”Gud med oss”. Det innebär att Jesus vill fylla vår ensamhet med sin närvaro. När Gud kommer oss människor nära klampar han inte in så att han trampar ner oss och han tänder inte heller sin helighets strålkastare som skulle ha gjort oss blinda. Istället blir han som en av oss och låter sig födas i en krubba eftersom det var fullt i härbärget.

Trots den här enkelheten får vi också klart för oss att Jesus inte är något vanligt barn. Kvinnan som blir gravid genom den helige Ande, änglasången, stjärnan och de vise männen som kommer med dyrbara gåvor är tydliga tecken på det. Rationaliserar vi bort alla s.k. övernaturliga element från den kristna tron blir det inte så mycket kvar. Men Gud delar inte bara vårt mörker, han tänder också sitt ljus hos oss och kan förändra vår verklighet om vi tar emot honom. Jesu död och uppståndelse ger oss möjlighet att leva i förlåtelse och upprättade relationer. När Jesus föddes kom han i ringhet men en dag ska han komma tillbaka i härlighet för att göra slut på alla orättvisor som fortfarande plågar den här världen. Det är i korthet anledningen till glädjen som ängeln förkunnade den första julnatten.

Men vi kan inte lämna berättelsen utan den nästan otäckt aktuella versen där det står att ”det inte fanns plats för dem inne i härbärget”. Också i vårt land finns det många som upplever att vi inte har plats för dem. Vi kan inte göra allt för alla men alla kan vi göra något för någon. Genom att bereda rum för någon behövande kan vi tillsammans se till att det inte bara blir en glädje för oss själva utan för ”hela folket”

Jan-Gunnar Wahlén

Fortsätt läsa En glädje för hela folket