Alla inlägg av Sven Landh

Ungdomspastor/ledare

Hovsta Frikyrkoförsamling, Lundhagskyrkan söker Ungdomspastor/ledare på 50 %

Om oss som församling:

Hovsta Frikyrkoförsamling, Lundhagskyrkan, (i en av Örebros norra stadsdelar) är en ung, livfull och växande församling med drygt 200 medlemmar.
Församlingen är ansluten till Evangeliska Frikyrkan (EFK) men vill vara öppen för samarbete och gemenskap med andra kyrkor, samfund och ideella organisationer.
Vår vision: Vi vill vara en församling som möter människors behov, gör Jesus Kristus känd och växer i lärjungaskap.
Det är en församling som präglas av ett stort engagemang där många är delaktiga. Församlingen har ett omfattande barn- och ungdomsarbete med bl.a. söndagsskola, kristendomsskola, scouter och ungdomsgården TAKET (på fredagskvällar).
Vi har bl.a. Fredagscafe under terminerna och Loppis/Sommarcafé på sommaren. Vi samarbetar med bl.a. Axbergs församling.
Församlingen har idag en halvtidsanställd pastor och en halvtidsanställd barn- och ungdomspastor. 

Anställningens omfattning och inriktning:

Vi söker en ungdomspastor/ledare för en halvtidsanställning.
Vi söker en utåtriktad och positiv person som har en kristen tro och delar församlingens tro och värdegrund.
Du brinner för församling och arbete bland ungdomar.
Du behöver ha goda ledaregenskaper, kunna inspirera din omgivning, vara van vid att ta initiativ och kunna arbeta självständigt men även kunna samarbeta med andra.
Du kommer att arbeta tillsammans med våra övriga pastorer.
Du tycker om att skapa relationer med ungdomar och vara ett stöd i unga människors andliga och sociala utveckling. Du kommer att ha ett särskilt ansvar att stötta de många frivilliga ledare som församlingen har och hålla i ledarsamlingar.
Vi vill att du är med och utvecklar de verksamheter och mötesplatser som församlingen har för ungdomar.
Du kommer att ha huvudansvar för ungdomsgården TAKET på fredagskvällarna och de frivilliga ungdomsledarna där.
I anställningen ingår också att åka med som ledare på ungdomsläger företrädesvis på skollov, och att ansvara för kristendomsskolan (”konfa”).
Bibelundervisning för ungdomar, medverkan i gudstjänster och att hålla kontakt med skolor i kyrkans närhet ingår också i anställningen.

 Erfarenhet: Tidigare ledarerfarenhet från församlingsarbete.

Utbildning: Ledarskapsutbildning/någon form av teologisk utbildning

Tillträde: Till Höstterminen 2016

Vid frågor om anställningen kontakta Urban Jerlström, urban.jerlstrom@telia.com , Rune Jonsson, rune@lundhagskyrkan.se eller Sven Landh, sven@lundhagskyrkan.se

CV och personligt brev skickas till personalansvarig Sven Landh, sven@lundhagskyrkan.se senast 2016-05-25. Ansökningar behandlas löpande.

Städdag och församlingsmöte

På lördag, 23 april kl. 13.00-17.00 hjälps vi åt att vårstäda kyrkan både invändigt och utvändigt. Ju fler vi blir desto lättare går det. Det är roligt att jobba många tillsammans. Det finns arbetsuppgifter för alla. Ca klockan 15.00 serveras pajer.

Klockan 17.00 är det församlingsmöte med flera viktiga frågor på dagordningen. Särskild information har gått ut via mail.

Gudstjänst söndag 24 april

Låt din vilja ske i mitt liv!

I söndagens gudstjänst predikar Christina Håkansson, och Monica Sturzenbecker sjunger.
”Vi ber ofta bönen Fader Vår – men menar vi det vi ber? Och hur gör vi då?”

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Övriga medverkande i gudstjänsten är Tuula Nordgren, Helena LIndkvist, Adam Kutti och Josef Sturzenbecker.

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.

Bjud eller bli bjuden

Med lite kort framförhållning vill vi i Diakonirådet arrangera ett tillfälle att få bjuda eller bli bjuden på middag. Vi har tänkt att middagsträffarna ska vara söndagen den 8/5.
Det kommer att finnas listor  på anslagstavlan i kyrkan att fylla i från och med på söndag 17/4.
Med vänlig hälsning
 Diakonirådet