Alla inlägg av Sven Landh

Supersöndag 13 mars

Jesus – vägen och vägskälet

Välkomna till en spännande supersöndag då Josefin Fållsten kommer att i gudstjänsten fokusera på den aktuella frågan om Jesus är vägen eller en väg till Gud och vad det får för konsekvenser för våra liv. Lundhagskyrkans kör sjunger.
Det blir gemensam knytislunch då var och en tar med sin lunch – och lite till! Bordsdricka och kaffe finns för alla.
Efter lunchen följer ett interaktivt eftermiddagspass som inleds med ett enkelt mentometertest för se hur ”missionella” vi är som församling och efterföljare till Jesus. Tag med Din mobiltelefon. Utifrån resultaten av testet kommer vi att i olika former samtala om frågor som aktualiseras.
Den alldeles färska handboken i mission ”Agora (som betyder torg på grekiska) för ett folk på väg” är en källa till dagens ämne.
Vi avslutar med enkelt fika kl.15.30.
Här är bilder från eftermiddagen:

Gemensam lunch!
Gemensam lunch!
Kevin Miller leder frågestunden
Kevin Miller leder frågestunden
Jonas Fållsten och Göran Sturve var några av de ansvariga för eftermiddagen.
Jonas Fållsten och Göran Sturve var några av de ansvariga för eftermiddagen.
Resultat från en av frågorna via "mentometer"
Resultat från en av frågorna via ”mentometer”
Jonas Fållsten leder "mentometer"-sessionen
Jonas Fållsten leder ”mentometer”-sessionen
Samtal i grupper
Samtal i grupper
Boken som Jonas visar heter Agora.
Boken som Jonas visar heter Agora.

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.

Billy Blaeser nyanställd ungdomsledare

Vid extra församlingsmöte den 28/2 2016 beslutade församlingen att anställa Billy Blaeser som ungdomsledare på 50%. Anställningen är tidsbegränsad 1/3 – 31/8 2016. Billy kommer främst att arbeta med planering och genomförande av TAKET och vissa administrativa uppgifter. I samråd med vår barn- och ungdomspastor, Monica Sturzenbecker, ska uppgifter fördelas så att de båda får tydliga ansvarsområden.
Under sommarperioden kommer en stor del av arbetstiden att förläggas på lägerverksamhet.

Gudstjänst och extra församlingsmöte 28/2

Välkomna till gudstjänst söndag 28/2 kl. 11.00.
Bo Arvidsson kommer att predika och övriga medverkande är bl.a. Rune Jonsson, Fredrik Sturzenbecker och Mattias och Sophie Heedman.

Omedelbart efter gudstjänsten har vi ett kort extrainsatt församlingsmöte. Kallelse med ärendebeskrivning har gått ut i mail till de medlemmar som är registrerade för epostinformation.

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.

Årsmötet 14 februari

Söndagen den 14 februari hade vi församlingens 29:e årsmöte.
Dagen inleddes med gudstjänst där vår pastor Jan-Gunnar Wahlén predikade. Läs predikan här.

Vid årsmötet, som startade efter en gemensam lunch  beslutades bl.a. om:

  • Församlingsledning med 3 nyval. Se vidare på sidan organisation.
  • Budget för 2016 som omsluter drygt 1,6 Mkr varav 225 Tkr till direkt mission och evangelisation
  • Att vi ska sikta in oss på att ha Sommarkafé och Loppis även sommaren 2016
  • Församlingsläger kommer i år att äga rum en helg i Lundhagskyrkan, med samlingar både lördag och söndag. En grupp för att arbeta med helgen utsågs. Datum är av församlingsledningen fastställt till 3-4 september 2016.