Alla inlägg av Sven Landh

Årsmötet 14 februari

Söndagen den 14 februari hade vi församlingens 29:e årsmöte.
Dagen inleddes med gudstjänst där vår pastor Jan-Gunnar Wahlén predikade. Läs predikan här.

Vid årsmötet, som startade efter en gemensam lunch  beslutades bl.a. om:

  • Församlingsledning med 3 nyval. Se vidare på sidan organisation.
  • Budget för 2016 som omsluter drygt 1,6 Mkr varav 225 Tkr till direkt mission och evangelisation
  • Att vi ska sikta in oss på att ha Sommarkafé och Loppis även sommaren 2016
  • Församlingsläger kommer i år att äga rum en helg i Lundhagskyrkan, med samlingar både lördag och söndag. En grupp för att arbeta med helgen utsågs. Datum är av församlingsledningen fastställt till 3-4 september 2016.

Hur berättar jag för andra om min tro?

Undervisning, övning och bön!
Söndag 7 februari kl. 18.00 (OBS tiden!)

De allra flesta kristna känner till uppdraget att vittna om Jesus. Ibland känns det inspirerande, andra gånger frustrerande. Välkommen till en kväll då vi tittar på bibliska exempel, samtalar om egna erfarenheter och ger tillfälle till ”övning”. Kvällen avslutas med bön om mod och kraft från Gud. En grundläggande värdering som jag vill försöka förmedla är att vi inte kan frälsa en enda människa eftersom frälsningen helt och hållet är ett Guds verk. Däremot vill han använda oss som sina redskap.

Jan-Gunnar Wahlén

Dags för samling!
Dags för samling!

Gudstjänst och årsmöte 14 februari

Söndagen den 14 februari äger Hovsta Frikyrkoförsamlings årsmöte rum.

Vi inleder dagen med gudstjänst kl. 11.00. Jan-Gunnar Wahlén predikar, Kamilla Rosengren och Henrik Thörn sjunger och spelar.
Efter gudstjänsten äter vi knytislunch tillsammans.
Ta med mat till dig själv och till någon ytterligare, så kommer det att räcka till alla.

Efter lunchen vidtar årsmötesförhandlingarna. Beräknad sluttid 16.00.

Dagordning och vissa handlingar har mailats  till de medlemmar som är anmälda till E-postfunktionen. (Se http://lundhagskyrkan.se/newsletter/). Samtliga handlingar kommer att finnas i pappersform vid årsmötet.

Gudstjänst söndag 24 januari

Kallade att förkunna Guds storverk. 
 Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. (1 Petrusbrevet 2:9–10)
Predikan: Rune Jonsson
Sång: Gitarrgrupp, Fredrik Sturzenbecker m.fl.
Mötesledning: Göran Sturve
————————-
Och så här såg det ut när den eminenta gitarrgruppen spelade och sjöng.
Gitarrork