Alla inlägg av Sven Landh

Julkonsert

Lördag den 19 december kl. 18.00.
Medverkan av Lundhagskyrkans kör, barngrupp, dansare, solister och musiker.

Fri entré, insamling till välgörande ändamål som förmedlas av församlingens diakoniråd.

Välkommen till en stämningsfull konsert i juletid!

Se ett utdrag ur julkonserten

Sammanställt av Fredrik Sturzenbecker

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.

Supersöndag 6 december

Andra söndagen i advent har under ett stort antal år inneburit att vi får besök av Mikael Tellbe som predikar i gudstjänsten. Så är det även detta år.
Efter gudstjänsten har vi en gemensam lunch, vi gör en knytislunch som innebär att var och en tar med lunch (t.ex. Janssons frestelse) till sig själv  och ytterligare någon person. Bröd och dryck ordnas av servicegruppen.

Ca kl. 13.00 fortsätter vi gemenskapen med bl.a. ett panelsamtal med Mikael, med fokus på hans bok ”Vad menar vi med att bibeln är Guds ord?” I samband med panelsamtalen kommer det också bli musik  som framförs av Pontus Rosengren och Fredrik Sturzenbecker som bildat en gitarr- och sångduett speciellt för denna dag.
För barnen ordnas ett särskilt program.
Vi avslutar med gemensamt adventsfika ca kl. 14.30.

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.

Gudstjänst söndag 22 november

I gudstjänsten nu på söndag kommer pastor Jan-Gunnar Wahlén att avsluta predikoserien om Jesu avskedstal. Utgångspunkten för predikan är Johannes evangelium kap. 17, vers 1-19.

Vid gudstjänsten kommer även vår nyanställda barn- och ungdomspastor, Monica Sturzenbecker att avskiljas för sin tjänst.

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.