Kategoriarkiv: Gudstjänster

Gudstjänst för alla åldrar 7 februari 11.00

Tema för Gudstjänsten är ”Tänd ett ljus och låt det brinna”

Monica Sturzenbecker leder mötet. Hela församlingen medverkar på olika sätt.

Bild från gudstjänsten:

Hur berättar jag för andra om min tro?

Undervisning, övning och bön!
Söndag 7 februari kl. 18.00 (OBS tiden!)

De allra flesta kristna känner till uppdraget att vittna om Jesus. Ibland känns det inspirerande, andra gånger frustrerande. Välkommen till en kväll då vi tittar på bibliska exempel, samtalar om egna erfarenheter och ger tillfälle till ”övning”. Kvällen avslutas med bön om mod och kraft från Gud. En grundläggande värdering som jag vill försöka förmedla är att vi inte kan frälsa en enda människa eftersom frälsningen helt och hållet är ett Guds verk. Däremot vill han använda oss som sina redskap.

Jan-Gunnar Wahlén

Dags för samling!
Dags för samling!

Gudstjänst och årsmöte 14 februari

Söndagen den 14 februari äger Hovsta Frikyrkoförsamlings årsmöte rum.

Vi inleder dagen med gudstjänst kl. 11.00. Jan-Gunnar Wahlén predikar, Kamilla Rosengren och Henrik Thörn sjunger och spelar.
Efter gudstjänsten äter vi knytislunch tillsammans.
Ta med mat till dig själv och till någon ytterligare, så kommer det att räcka till alla.

Efter lunchen vidtar årsmötesförhandlingarna. Beräknad sluttid 16.00.

Dagordning och vissa handlingar har mailats  till de medlemmar som är anmälda till E-postfunktionen. (Se http://lundhagskyrkan.se/newsletter/). Samtliga handlingar kommer att finnas i pappersform vid årsmötet.

Gudstjänst söndag 24 januari

Kallade att förkunna Guds storverk. 
 Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. (1 Petrusbrevet 2:9–10)
Predikan: Rune Jonsson
Sång: Gitarrgrupp, Fredrik Sturzenbecker m.fl.
Mötesledning: Göran Sturve
————————-
Och så här såg det ut när den eminenta gitarrgruppen spelade och sjöng.
Gitarrork

Gudstjänst 17 januari

Våra hem

Detta är temat för gudstjänsten den 17 januari kl. 11.00.

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.  Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp. (Hebr. 13:2-3)

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.  Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta.  Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.  Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet.  Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.  Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. (Kol. 3:12-17)

Predikan: Tuula Nordgren
Sång: Kamilla Rosengren, Pontus Rosengren, Henrik Thörn

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.