Kategoriarkiv: Samlingar

Bönekedja

Bön för vårt gemensamma arbete –
tors 13/6 kl. 19.00

Evangeliska frikyrkans styrelse har tagit initiativ till en bönekedja där varje EFK-församling i hela Sverige är med. På torsdag har turen kommit till oss i Lundhagskyrkan. Rune Jonsson kommer att vägleda oss i våra förböner för det gemensamma arbetet. Låt oss så här veckan före midsommar ta en bönetimme för allt spännande som sker inom Evangeliska frikyrkan, här hemma och runt om i världen. Välkommen på torsdag kl 19! Vi samlas i kyrksalen.

Jan-Gunnar Wahlén

Så här skriver EFK:s styrelse:

I samband med en bönesamling i styrelsen fick vi detta bibelord som ett tilltal:

Om mitt evangelium är dolt är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är herre, och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som sade: ”Ljus skall lysa ur mörkret”, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus. – 2 Kor 4:3-6

Vi vill utifrån detta gemensamt be om

  • Kärlek. Att vår passion till Jesus som har lyst upp våra hjärtan skall växa
  • Frimodighet. Frimodighet att ge evangeliet till nya generationer och nya folk
  • Växt. Att många fler får möta Jesu kärlek i vårt land och i hela världen
  • Enhet. Att vi får stå enade och gemensamt ta oss an uppdraget

Var också gärna med och be om beskydd och vägledning för styrelsen, personalen och våra nya missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman.

Ladda ned affischen genom att klicka här.

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.

Lärjungaskola för hela församlingen

torsdag 9 maj kl. 18.30, tema ”Ljus och salt”

När Jesus samlade folket för undervisning gav han dem många uppmaningar och tillrättavisningar. Många av dem kan vi läsa i den så kallade Bergspredikan i Matteusevangeliet kapitel 5 – 7. Nu är det dags för en kväll i vår lärjungaskola igen och då ska vi titta närmre på två liknelser som finns i den nämnda bibeltexten. Jesus säger till lärjungarna att de ska vara salt och ljus. Men han säger också att ljuset inte får döljas och att saltet inte får mista sin kraft. På vilket sätt kan vi vara salt och ljus, och vad gör att vårt ljus döljs och att vårt salt mister sin kraft? Ett begrepp som dyker upp på olika ställer i vårt samhälle är sekularisering. Man kan höra påståenden som att Sverige är världens mest sekulariserade land, och att kyrkan har del i den sekulariseringsprocess som har skett och fortfarande sker.

Välkomna till en kväll där vi läser Guds ord, samtalar om liknelserna om världens salt och ljus samt begreppet sekularisering. Vi kommer också att utmanas till djupare lärjungaskap och en praktiserande tro.

Monica R Sturzenbecker,
Barn- och familjepastor

Familj och församling

Familj och församling

Söndag 28 april 18.00-20.00 kommer vi att samtala om vad församlingen betyder för familjen men också vad familjen betyder för församlingen. Förälder, far- och morförälder, andra intresserade, alla tankar och erfarenheter är viktiga för att vi tillsammans ska kunna förstå och möta varandra. Under kvällen kommer vi bl.a. hämta inspiration från organisationen Think Orange.

Städdag och församlingsmöte

Lördag, 27 april kl. 13.00-17.00 hjälps vi åt att vårstäda kyrkan både invändigt och utvändigt. Ju fler vi blir desto lättare går det. Det är roligt att jobba många tillsammans. Det finns arbetsuppgifter för alla. Ca klockan 15.00 serveras en enklare lunch för dem som vill.

Klockan 17.00 är det församlingsmöte med flera viktiga frågor på dagordningen. Särskild information kommer via nyhetsbrev. Under församlingsmötet bjuder vi på filmkväll med lördagsmys för barnen. Vi börjar med en film för de yngre barnen och sen byter vi till en film som passar bättre för de lite äldre barnen.

Lärjungaskola 11/4

Tema: Gudsbild

Torsdag 11 april 18.30 i Lundhagskyrkan

 Vad är det för Gud vi tror på? Kan vi lita på hans godhet och vad vill han oss?

Välkommen till en kväll då vi fördjupar oss i tron. Vi läser Bibeln och samtalar tillsammans. Henrik Thörn och Jan-Gunnar Wahlén leder samlingen.

Välkommen!   

Temakväll 3/4

Med Håkan Arenius

Onsdag 3 april 18.30 i Lundhagskyrkan

 ”Hur kan värderingar som rättvisa, barmhärtighet och trohet  (Matt 23:23) få ett genomslag i samhället?” 

Håkan Arenius har under många år varit medarbetare i Evangeliska frikyrkan.
Han har också varit fast medarbetare på Dagen och magasinet Petrus.
Han medverkar fortfarande återkommande på Dagens kultur- och livsstilssidor, bland annat i artikelserien ”Håkans historia” samt som bokrecensent

Välkommen!   

Temakväll 3/4

Med Håkan Arenius

Onsdag 3 april 18.30 i Lundhagskyrkan

 ”Hur kan värderingar som rättvisa, barmhärtighet och trohet  (Matt 23:23) få ett genomslag i samhället?”

Håkan Arenius har under många år varit medarbetare i Evangeliska frikyrkan. Han har också varit fast medarbetare på Dagen och magasinet Petrus. Han medverkar fortfarande återkommande på Dagens kultur- och livsstilssidor, bland annat i artikelserien
”Håkans historia” samt som bokrecensent.

Välkommen!