Kategoriarkiv: Nyheter

En glädje för hela folket

”Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket” sa ängeln i julevangeliet. Men vad är det för glädje egentligen?

Enligt Nya testamentet är Jesus uppfyllelsen av profeternas löften om en befriare. I honom har Gud kommit nära. Ett av hans namn är enligt Jesaja ”Immanuel” som betyder ”Gud med oss”. Det innebär att Jesus vill fylla vår ensamhet med sin närvaro. När Gud kommer oss människor nära klampar han inte in så att han trampar ner oss och han tänder inte heller sin helighets strålkastare som skulle ha gjort oss blinda. Istället blir han som en av oss och låter sig födas i en krubba eftersom det var fullt i härbärget.

Trots den här enkelheten får vi också klart för oss att Jesus inte är något vanligt barn. Kvinnan som blir gravid genom den helige Ande, änglasången, stjärnan och de vise männen som kommer med dyrbara gåvor är tydliga tecken på det. Rationaliserar vi bort alla s.k. övernaturliga element från den kristna tron blir det inte så mycket kvar. Men Gud delar inte bara vårt mörker, han tänder också sitt ljus hos oss och kan förändra vår verklighet om vi tar emot honom. Jesu död och uppståndelse ger oss möjlighet att leva i förlåtelse och upprättade relationer. När Jesus föddes kom han i ringhet men en dag ska han komma tillbaka i härlighet för att göra slut på alla orättvisor som fortfarande plågar den här världen. Det är i korthet anledningen till glädjen som ängeln förkunnade den första julnatten.

Men vi kan inte lämna berättelsen utan den nästan otäckt aktuella versen där det står att ”det inte fanns plats för dem inne i härbärget”. Också i vårt land finns det många som upplever att vi inte har plats för dem. Vi kan inte göra allt för alla men alla kan vi göra något för någon. Genom att bereda rum för någon behövande kan vi tillsammans se till att det inte bara blir en glädje för oss själva utan för ”hela folket”

Jan-Gunnar Wahlén

Fortsätt läsa En glädje för hela folket

Christer Aadland – Ungdomspastor!

Den 1 september kommer Christer Aadland att börja arbeta som ungdomspastor, 50%, i vår församling. Han kommer att ha ett särskilt ansvar för arbetet med ungdomarna i församlingen, med mycket fokus på TAKET.

Vem är du Christer?

Trots att jag växt upp i Örebrotrak­ten så har jag större delen av mitt liv, lagt ner min själ i arbete bland unga män­niskor i Stock­holm. Som följd av det finns det ett stödboende för tonåringar på Grev Turegatan 66, Östermalm och en församling (Kår393) på Söder i Stockholm. Jag är otroligt tacksam över att jag fått vara med på den resan och se Guds rike växa fram, tillsammans med goda vänner och kollegor. De senaste åren, sedan jag kom tillbaka till Örebro, har jag haft ett jobb som grafiker på en skyltfirma. Men jag har saknat pulsen och den djupare meningen i ett jobb som innebär möten med människor, där fokus på det väsentliga i tillvaron får stå i centrum. Så det känns fantas­tiskt kul att få börja jobba i Lund­hagskyrkan. Jag känner redan lite mer syre i lungorna! Vilket känns alldeles, alldeles underbart som Askungen skulle ha uttryckt det!

Jag gillar att tänka i nya banor och ser möjligheter som konsekvens av det. Förenkla, förbättra och förebygga är nyckelord som jag känner starkt för.

Min personliga målsättning är:

Jag vill vara en varm medmänniska som använder min kreativitet till att kommunicera evangeliet på ett sätt som tränger igenom och bryter ner fördomar.

Något som följt mig under hela mitt liv är bönens viktiga funktion. Ingen tillväxt utan bön är min erfarenhet, så det är något jag känner starkt för. Jag tror att gemenskap med Gud (=bön) är helt avgörande för att inte tappa fotfästet i vardagen. Jag avrundar med att erkänna att jag trots min ålder är något barnslig (fråga min son Lucas, han kan ge ytterligare information). Gillar att vara kreativ, se en bra film, spela skyrim, måla, och sist men inte minst: träffas över en kopp kaffe
(-böner) och dela livet. Något jag hop­pas det blir mycket av framöver!

Christer Aadland

 

Bjud eller bli bjuden

Med lite kort framförhållning vill vi i Diakonirådet arrangera ett tillfälle att få bjuda eller bli bjuden på middag. Vi har tänkt att middagsträffarna ska vara söndagen den 8/5.
Det kommer att finnas listor  på anslagstavlan i kyrkan att fylla i från och med på söndag 17/4.
Med vänlig hälsning
 Diakonirådet

Billy Blaeser nyanställd ungdomsledare

Vid extra församlingsmöte den 28/2 2016 beslutade församlingen att anställa Billy Blaeser som ungdomsledare på 50%. Anställningen är tidsbegränsad 1/3 – 31/8 2016. Billy kommer främst att arbeta med planering och genomförande av TAKET och vissa administrativa uppgifter. I samråd med vår barn- och ungdomspastor, Monica Sturzenbecker, ska uppgifter fördelas så att de båda får tydliga ansvarsområden.
Under sommarperioden kommer en stor del av arbetstiden att förläggas på lägerverksamhet.

Följ med till Romme och åk skidor!

Lördagen den 13 februari

Avfärd 07.00 från Lundhagskyrkan. Kom i god tid för att packa in i bussen! Hemfärd 16.30 från Romme, åter i Hovsta vid 18.45.

Resa med buss: 100 kr/person om minst 30 personer åker med.
Skipass: 0-7 år gratis, 8-15 år 270 kr, 16-64 år 330 kr, 65+ 270 kr
Betalning sker i bussen på väg upp till Romme, kontant eller swish. För de som har svårt att betala hela kostnaden finns det bidrag från HFU som man kan söka.

Vi gör en gemensam beställning av SkiPass i förväg för att få ett bra pris och för att vi ska komma igång med skidåkningen så snart som möjligt när vi kommit fram. Skidutrustning går att hyra på plats men det får man ordna med själv.

Mat och dryck ordnar var och en på egen hand. Det finns möjlighet att äta egen matsäck i matsäcksstugan eller att köpa något i café och restaurang.  Mer info finns på hemsidan rommealpin.se.

Anmälan till monica@lundhagskyrkan.se senast 5 februari, men gärna så snart som möjligt. Skriv namn och personnummer (de sex första siffrorna) på alla som ni anmäler.

Om ni har frågor kan ni även nå mig på 0730-318316, säkrast torsdag 9.00-13.00 och fredag 12.00-16.00.

Monica R Sturzenbecker