Med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19 kommer här några riktlinjer och råd för hur vi hanterar situationen som församling.

Vi vill inte gripas av fruktan, men heller inte riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet utan istället agera ansvarsfullt utifrån de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten. Som församling vill vi visa särskild hänsyn till de i vår gemenskap, och andra runt oss, som tillhör någon av de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom. Och vi gör det genom att följa Folkhälsomyndighetens råd för hur man skyddar sig själv och andra mot smitta. Vi behöver alltså alla tänka på att tvätta händerna ofta och noggrant, hosta och nysa i armvecket och stanna hemma om du har symptom på luftvägsinfektion. Allt för att skydda varandra så att vi följer Jesu ord om att ”allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25).

Vi ser inte i dagsläget att vi behöver ställa in våra gudstjänster och andra samlingar men följer noga de råd och hänvisningar regering och folkhälsomyndigheten ger. När vi möts, hälsa på varandra utan att ta i hand. Under den närmaste tiden kommer vi inte att fira nattvard eller erbjuda förbön med handpåläggning.

I den situation som nu råder ber vi om helande och hopp till vår värld, och om Guds ljus och omsorg till den som känner sig orolig och rädd.

Informationen kommer att uppdateras på hemsidan (www.lundhagskyrkan.se)

Hälsningar från församlingsledningen