Mission

Lundhagskyrkan – lokal församling med globalt uppdrag

Lundhagskyrkan är en del i Guds mission i och till världen. Det visar sig i församlingens lokala verksamhet i olika aktiviteter för alla åldrar, i gudstjänster och i undervisning. Inte bara i Axberg och i Örebro utan också i olika insatser för och relationer till människor som på lever i utsatthet i andra länder. Här följer några exempel på projekt och personer som på olika sätt får stöd av Lundhagskyrkan.

Fokus på andra delar av världen

  • Familjen Linnea och Tobias Åberg med barnen Helmer och Erling är stationerade i Chiang Mai i Thailand med ansvar för Evangeliska Frikyrkans (med det internationella namnet Interact) omfattande arbete med partners i flera länder i Asien. Lundhagskyrkan är en av de församlingar som stöder Åbergs i deras arbete. (se vidare Missionsbrev)

Ungdomar på utlandsuppdrag

Flera ungdomar från församlingen och bygden finns i olika uppdrag i andra länder.  Här är några exempel:

  • Alfred Ottosson går en pilotutbildning i USA för att bli missionspilot. Alfred har kontakt med MAF, en kristen missions- och biståndsorganisation, som har som målsättning att serva utsatta människor, hjälparbetare och missionsarbetare i områden som är otillgängliga beroende på geografiskt läge eller naturkatastrofer. Alfred har klarat flygteknikerdelen av utbildningen och är nu inne i den avslutande pilotutbildningen.
  • Yasmine Berger jobbar på UMU-basen i Nordirland. UMU är en internationell missionsorganisation som har arbete i många länder.  Som teamledare hjälper Yasmine till med olika uppgifter i det träningscenter som utrustar unga människor från olika länder att arbeta med mission och bistånd. Yasmine har själv levt och jobbat i Libanon och mellanöstern.

Lundhagskyrkans missionsstipendium
Många ungdomar har under flera år kunnat söka Lundhagskyrkans stipendium för att i samarbete med någon missionsorganisation få en inblick i hur kristna kyrkor och biståndsorganisationer arbetar i andra kulturer och samtidigt kunna göra en insats för medmänniskor. Funderar Du på att ta en tid för att på plats skaffa kunskap om mission i andra kulturer så finns möjligheten att söka missionsstipendiet.

Hovsta frikyrkoförsamling