Mission

Lundhagskyrkan – lokal församling med globalt uppdrag

Lundhagskyrkan är en del i Guds mission i och till världen. Det visar sig i församlingens lokala verksamhet i olika aktiviteter för alla åldrar, i gudstjänster och i undervisning. Inte bara i Axberg och i Örebro utan också i olika insatser för och relationer till människor som på lever i utsatthet i andra länder. Här följer några exempel på projekt och personer som på olika sätt får stöd av Lundhagskyrkan.

Fokus på Asien och Mellanöstern

  • Förra årets sommarcafé och Loppis var välbesökt och gav ett fantastiskt resultat. Tack vare skänka saker, frivilliginsatser, duktiga ungdomar från kommunen och kaffesugna köpare kunde drygt 90.000:- skickas till projektet Urban Light i Thailand och lika stor summa till EFKs projekt ”människor på flykt” i mellanöstern och Europa. Förberedelser för sommarcafé och loppis 2017 pågår.
  • Familjen Linnea och Tobias Åberg med barnen Helmer och Erling är stationerade i Chiang Mai i Thailand med ansvar för Evangeliska Frikyrkans (med det internationella namnet Interact) omfattande arbete med partners i flera länder i Asien. Lundhagskyrkan är en av de församlingar som stöder Åbergs i deras arbete. (se vidare Missionsbrev)
  • Lesbos i Grekland är en välkänd plats för många genom det stora antal flyktingar som anlänt till den grekiska ön. Lotta och Björn Berger var på plats under perioder förra året.  Lottas och Björns erfarenheter från mångårigt arbete i Libanon och mellanöstern och deras kunskap i arabiska har varit till stor hjälp. I maj månad reser Björn med ett team från Götabro bibelskola tillbaka till Lesbos.

Ungdomar på utlandsuppdrag

Flera ungdomar från församlingen och bygden finns i olika uppdrag i andra länder.  Här är några exempel:

  • Alfred Ottosson går en pilotutbildning i USA för att bli missionspilot. Alfred har kontakt med MAF, en kristen missions- och biståndsorganisation, som har som målsättning att serva utsatta människor, hjälparbetare och missionsarbetare i områden som är otillgängliga beroende på geografiskt läge eller naturkatastrofer. Alfred har klarat flygteknikerdelen av utbildningen och är nu inne i den avslutande pilotutbildningen.
  • Yasmine Berger jobbar på UMU-basen i Nordirland. UMU är en internationell missionsorganisation som har arbete i många länder.  Som teamledare hjälper Yasmine till med olika uppgifter i det träningscenter som utrustar unga människor från olika länder att arbeta med mission och bistånd. Yasmine har själv levt och jobbat i Libanon och mellanöstern.
  • Caroline Kita (f. Berger) med sin man Konrad arbetar i ett träningsläger i Skottland där de ingår i personalen som jobbar med att erbjuda alternativa aktiviteter för att bejaka och utmana unga människors  olika gåvor och talanger.
  • Bea Bengtsson utbildar sig i dans, rytmik och drama på en skola i Canada som samtidigt är en bibelskola med teologisk undervisning.

Lundhagskyrkans missionsstipendium
Många ungdomar har under flera år kunnat söka Lundhagskyrkans stipendium för att i samarbete med någon missionsorganisation få en inblick i hur kristna kyrkor och biståndsorganisationer arbetar i andra kulturer och samtidigt kunna göra en insats för medmänniskor. Funderar Du på att ta en tid för att på plats skaffa kunskap om mission i andra kulturer så finns möjligheten att söka missionsstipendiet.

Hovsta frikyrkoförsamling