Med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19 kommer här några riktlinjer och råd för hur vi som församling hanterar situationen. Observera att dessa råd och riktlinjer kan ändras om riskläget förändras. Ta regelbundet del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från myndigheter.

Vi vill visa särskild hänsyn till de i vår gemenskap, och andra runt oss, som tillhör någon av de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom och vi gör det genom att följa Folkhälsomyndighetens råd för hur man skyddar sig själv och andra mot smitta. Vi behöver alltså alla tänka på att tvätta händerna ofta och noggrant, hosta och nysa i armvecket och stanna hemma vid symptom på luftvägsinfektion. https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Press/Nyheter/Nyheter-Corona/Lokala-allmanna-rad-infors-for-att-forhindra-smittspridning-i-Orebro-lan/

När det gäller våra gemensamma samlingar har följande beslut fattats:

Scouterna, Elaia och Kyrkråttor

Inställt tillsvidare

Bönefrukost

Utifrån myndigheternas information om att personer över 70 år ska begränsa sina sociala kontakter rekommenderar vi att bönefrukosten i kyrkan gör ett uppehåll, dock inte i böneverksamheten som vi behöver mer än någonsin! https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/personer-over-70-bor-begransa-sociala-kontakter-tills-vidare/

Fredagscafé

Vi stänger fredagscafét tills vidare.

Vinden

Stängt tills vidare.

Taket

Stängt tillsvidare

Gudstjänst/Äventyret

Vi kommer en tid framöver försöka sända våra gudstjänster digitalt. Se mer information under fliken gudstjänster. Vi hänvisar till alternativa digitala söndagsskolor t.ex. Söndagskolan Play.

En kyrka med alla

En kyrka med alla är inställda.


Dessa beslut gäller just nu men vi uppdaterar löpande vårt förhållningssätt.

Församlingsledningen