Med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19 kommer här några riktlinjer och råd för hur vi som församling hanterar situationen. Observera att dessa råd och riktlinjer kan ändras om riskläget förändras. Ta regelbundet del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från myndigheter.

Vi vill visa särskild hänsyn till de i vår gemenskap, och andra runt oss, som tillhör någon av de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom och vi gör det genom att följa Folkhälsomyndighetens råd för hur man skyddar sig själv och andra mot smitta. Vi behöver alltså alla tänka på att tvätta händerna ofta och noggrant, hosta och nysa i armvecket och stanna hemma vid symptom på luftvägsinfektion. 

När det gäller våra gemensamma samlingar har följande beslut fattats:

Scouterna, Elaia och Kyrkråttor

Så länge skolorna har öppet kan vi ha grupperna igång, men vi rekommenderar utomhusaktiviteter

Bönefrukost

Utifrån myndigheternas information om att personer över 70 år ska begränsa sina sociala kontakter rekommenderar vi att bönefrukosten i kyrkan gör ett uppehåll, dock inte i böneverksamheten som vi behöver mer än någonsin! https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/personer-over-70-bor-begransa-sociala-kontakter-tills-vidare/

Fredagscafé

Vi stänger fredagscafét tills vidare.

Vinden

Vi håller samlingarna öppna tills vidare.

Konfa

Vi håller samlingarna öppna tills vidare.

Taket

Vi håller samlingarna öppna tills vidare. Men med kortare öppettider mellan 20.00-23.00.

Gudstjänst/Äventyret

Vi kommer en tid framöver försöka sända våra gudstjänster digitalt. Se mer information under fliken gudstjänster. Äventyrets samlingar i april och maj är inställda. Vi hänvisar till alternativa digitala söndagsskolor t.ex. Söndagskolan Play. Vi planerar trots detta att genomföra vårutflykten den 17 maj, mer info kommer. Se mer under fliken Äventyret.

En kyrka med alla

Vårens planerade samlingarna med En kyrka med alla är inställda. Information om höstens samlingar kommer.

Bibelstudium på Espresso House

Vi håller samlingen öppen tills vidare.


Dessa beslut gäller just nu men vi uppdaterar löpande vårt förhållningssätt.

Församlingsledningen