Äventyret

Söndagar, 11:00 – 12:30 (parallellt med gudstjänsten)

Här kan du läsa alla inlägg om Äventyret

Äventyret är barnens söndagsgudstjänst. Barn från 3 år och uppåt är välkomna kl 11.00 då vi börjar med en gemensam samling som innehåller sång, lekar, drama etc. Under hösten 2020 handlar dramat om en nyhetsredaktion som fångar upp heta nyheter från Jesu tid. Efter samlingen delar vi upp oss i två mindre grupper efter ålder. Där får barnen prata om vad de fått höra och fördjupa sig om detta.

Vi avslutar samtidigt som gudstjänsten.
Det är en grupp föräldrar som tillsammans med några av församlingens ungdomar delar på ledaransvaret.