Konfa

Kristendomsskola i Lundhagskyrkan

– för elever i årskurs 8 och 9

Vi träffas en gång i veckan under ett helt läsår och pratar om grunderna i kristen tro. Målet är att du efter kursen ska veta vad kristen tro handlar om och att du får höra olika kristna berätta om sin tro och sina liv.

Eftersom tro är något som påverkar personlighet och värderingar blir det många samtal om vad ungdomar möter i vardagen. Du utmanas att tänka igenom ditt liv och göra vägval kring vem du vill vara och hur du vill leva.

Kristendomsskolans avslutning
Avslutning i Lundhagskyrkan 2013

Gemenskapen i gruppen är viktig, att man vågar prata och uttrycka sina tankar och åsikter. Grundregeln är att man alltid får svara ”pass” på en fråga och att allas åsikter är viktiga. Vi varvar samtal och undervisning med lekar, praktiska övningar och avslutar samlingen med en andakt.

Vi brukar en gång under året åka på hajk och även läger tillsammans med andra konfa-grupper.

Kristendomsskolan 2013
Det avgående gänget i kristendomsskolan 2013.

Om du vill veta vad som är aktuellt just nu, väljer du ”Konfa” i menyn här till höger. 

Hovsta frikyrkoförsamling