Gudstjänst, är benämningen på den sammankomst som sker i kyrkan varje söndag, vanligtvis kl. 11:00. Då samlas vi för att ha gemenskap med vår Gud och varandra. Vi ber, sjunger lovsånger/psalmer och vi tar även ta del av undervisning med utgångspunkt i Bibeln. Tillfälle ges att tillsammans be för olika situationer och händelser som berör oss som församling, men även som enskilda. Vi firar nattvard, vilket symboliserar Jesu död och uppståndelse, en gång varje månad.

Gudstjänsten är en öppen sammankomst dit alla är välkomna.