Kategori: <span>Gudstjänster</span>

Kategori: Gudstjänster

Årsmötet 14 februari

Söndagen den 14 februari hade vi församlingens 29:e årsmöte. Dagen inleddes med gudstjänst där vår pastor Jan-Gunnar Wahlén predikade. Läs predikan här. Vid årsmötet, som startade efter en gemensam lunch  beslutades bl.a. om: Församlingsledning med 3 …