Församlingsafton – en kväll tillsammans

Församlingsafton – en kväll tillsammans

Lördag, 23 november kl. 17.00 får vi träffas igen!

Vi inleder kvällen med knytismiddag. Ta med matpaj eller sallad så att det räcker till dig själv och någon mer. Vi delar måltid och gemenskap tillsammans.

Därefter samlas vi till församlingsmöte med viktiga samtal och beslut. Vi kommer att vara i gula avdelningen så att barnen kan finnas med i vår närhet.

Kvällen fortsätter sen med lekar och tävlingar, för de som har möjlighet att stanna en stund.

Har du frågor eller tankar kring kvällen kan du kontakta ordförande Ingemar Lindell 070-256 62 79 eller pastorerna Jan-Gunnar Wahlén 070-261 58 60 och Monica R Sturzenbecker 0730-211421.

Dagordning:

1) Val av sekreterare för mötet

2) Ekonomiuppdatering

3) Eventuellt övriga frågor

4) Visionsgruppen

a) ”cellgrupper”

b) ”ungdomsmöte”

c) ”tisdagsmiddag”

Några tankar kring församlingsmötets teologiska grund, hämtat från boken Tillsammans, av Emmanuel Bäckryd:

”Församlingsmötet är något mer än ett vanligt föreningsmöte. Det är en speciell form av gudstjänst, då församlingen samlas för att söka Guds vilja i aktuella frågor och vägval för församlingen. Eftersom det är en gudstjänst är Gud närvarande och vi kan räkna med att han talar till oss genom profetiska ord av olika slag, till exempel tankar, infall och känslor. Var och en har en möjlighet att yttra sig i församlingsmötet.”

  • Gud är närvarande, Gud har lovat att vara med och vi låter honom stå i centrum.
  • Gud är inte stum, det är den levande guden som talar. ”Den heliga Anden och vi har beslutat” (Apg 15:28)
  • Alla kan bidra, ”när ni samlas har var och en något att bidra med” (1 Kor 14:26)

 Vi ser fram mot en trevlig kväll tillsammans.

Välkomna önskar församlingsledningen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *