Välkommen till Lundhagskyrkan!

Lundhagskyrkan ligger i Hovsta i norra delen av Örebro. Vår önskan är att vara en mötesplats för alla. Vi vill att alla ska känna sig välkomna, känna gemenskap med varandra, kunna dela frågor med varandra...
läs mer "Välkommen till Lundhagskyrkan!"

Mission

Lundhagskyrkan – lokal församling med globalt uppdrag Lundhagskyrkan är en del i Guds mission i och till världen. Det visar sig i församlingens lokala verksamhet i olika aktiviteter för alla åldrar, i gudstjänster och i...
läs mer "Mission"

Samtal

Ibland har vi alla behov av att prata med annan människa. Det kan handla om något särskilt problem, tro-tvivel, eller också känner vi bara behovet av ett ”bollplank”. I Lundhagskyrkan finns det män och kvinnor...
läs mer "Samtal"