Om oss

Lundhagskyrkan – tillsammans med Jesus

Hovsta Frikyrkoförsamling bildades år 1987. Församlingen samlades från början i det röda kapellet i Hovsta som man fått som gåva av Baptistförsamlingen Filadelfia i Örebro, som bedrivit kristen verksamhet i samhället sedan 1920-talet. År 2001 invigdes den nya kyrkan som fick det lokala namnet Lundhagskyrkan.

Lundhagskyrkan är en del av det kristna samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) men samarbetar också med andra kyrkor, samfund och organisationer. Scoutarbetet sker i samverkan med Equmeniascout (tidigare SMU scout) och gemensamma gudstjänster hålls minst en gång per termin med Svenska kyrkan.

Församlingen består idag av 220 medlemmar och har en halvtidsanställd pastor samt en halvtidsanställd barn- och ungdomspastor. Lundhagskyrkan stöder internationellt arbete i olika delar av världen. Här hemma bedriver vi barn- och ungdomsarbete men också verksamhet som vänder sig till vuxna. Vi firar gudstjänst på söndagar kl 11.00 och inbjuder till bön och bibelsamtal i grupper som samlas i hemmen. I NAs predikoturer, på anslagstavlan och på hemsidan kan du läsa vad som händer i kyrkan.

Församlingen delar den klassiska kristna tron som uttrycks i den apostoliska trosbekännelsen som är gemensam för alla kristna i världen.

Vår vision

Vi vill vara en församling
som möter människors behov,
gör Jesus Kristus känd och
växer i lärjungaskap.

Möter människors behov

Jesus mötte människors behov på livets alla områden. Han tröstade de sörjande, mättade de hungriga och botade de sjuka. På samma sätt vill vi visa omsorg och kärlek i praktisk handling.

Gör Jesus Kristus känd

Jesus förkunnade budskapet om Guds rike och visade att han är vägen, sanningen och livet. På samma sätt vill vi fortsätta sprida evangeliet som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror.

Växer i lärjungaskap

Jesus samlade lärjungar som han undervisade i ord och handling. På samma sätt ser vi församlingen som en växtplats där vi tillsammans får lära oss att leva det kristna livet. Som hans efterföljare vill vi formas efter hans bild och göra det han gjorde.