Behandling av personuppgifter

Hovsta frikyrkoförsamlings behandling av personuppgifter

Medlemmar i församlingen

Du blir medlem i församlingen genom dop eller så kallat flyttningsbetyg från annan församling. I sam­band med medlemskapet registrerar vi dina kontaktuppgifter (namn, adress, epost-adress, telefonnummer) samt följande: datum för födelse och datum för medlemskap. Vi registrerar även om medlemskapet sker genom dop eller från vilken församling du är inflyttad.

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK) som församlingen är en del av.

Väljs eller utnämns du till en ledande post (t.ex. styrelse, arbetsgrupp) i församlingen, är kontakt­person för en grupp eller är med i t.ex. en servicegrupp kan dina kontaktuppgifter anges på̊ försam­lingens webb-sida och/eller i annan kanal för information.

Vi kan ta fram adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive födelse­datum. Den listan kan distribueras digitalt i pdf-form och/eller lämnas ut i pappersform till medlem­mar.

Församlingen samverkar med mission i EFK och ser det som viktigt att våra medlemmar håller sig informerade om det arbete som vi är med och stöder. Det innebär att vi kan lämna ut dina kontakt­uppgifter till EFK för att du skall få information om dess arbete i Sverige och övriga världen. EFK får använda adresserna tills du själv meddelar dem att du inte längre vill ha information. Du stoppar information från EFK på̊ telefon 019-16 76 00 eller info@efk.se.

När du flyttar till annan församling kan du begära och få ett flyttningsbetyg som du överlämnar till den församling som du flyttar till. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem och inom ett år raderas dina uppgifter. Se även avsnittet ”Deltagare i församlingens verksamheter”.

Är du döpt i vår församling sparar vi dina uppgifter med födelsedatum, namn och datum för dopet i ett särskilt dopregister. Du kan när som helst ställa en fråga till oss om när du döptes. Vill du av någon anledning bli borttagen från dopregistret meddelar du det och då tas alla uppgifter om dig bort, utom dopdatumet, som sparas för församlingens statistik.

Deltagare i församlingens verksamheter, t.ex. inom Hovsta Frikyrkoförsamlings Ungdom (HFU)

Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. För yngre deltagare kan vi även be om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att kunna informera direkt till denne.

Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK). Ditt namn och födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller mot­svarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag. Uppgifterna ger också̊ möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl församlingens som samfundets gemensamma utvärdering av verksamheten.

Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare, för närvarande det år som statistiken senast rapporterats för plus tre år. Därefter tas alla uppgifter bort.

När vi ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, kan vi meddela dina kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen för de som närvarar i aktiviteten.

Deltagande i arrangemang

Vi ordnar ibland församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan. Anmälnings­listor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas inte längre än två̊ år.

När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.

Församlingskontakt

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som vi har registrerade om dig vänder du dig till:

Hovsta frikyrkoförsamling (org-nr 875001-6233),
Kårstavägen 31, 703 76 Örebro.
Info@lundhagskyrkan.se
www.lundhagskyrkan.se
Kontaktuppgiftsansvarig i församlingen:
Sven Landh
sven@lundhagskyrkan.se
Telefon: 070-622 31 59