Kategoriarkiv: Gudstjänster

Gudstjänst söndag 24 januari

Kallade att förkunna Guds storverk. 
 Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. (1 Petrusbrevet 2:9–10)
Predikan: Rune Jonsson
Sång: Gitarrgrupp, Fredrik Sturzenbecker m.fl.
Mötesledning: Göran Sturve
————————-
Och så här såg det ut när den eminenta gitarrgruppen spelade och sjöng.
Gitarrork

Gudstjänst 17 januari

Våra hem

Detta är temat för gudstjänsten den 17 januari kl. 11.00.

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.  Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp. (Hebr. 13:2-3)

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.  Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta.  Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.  Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet.  Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.  Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. (Kol. 3:12-17)

Predikan: Tuula Nordgren
Sång: Kamilla Rosengren, Pontus Rosengren, Henrik Thörn

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.

”Verkstadsgudstjänst” söndag 10 januari

På söndag 10 januari blir det en lite annorlunda gudstjänst. Gud har lagt ner mängder av gåvor i sin församling och syftet med söndagens gudstjänst är att uppmuntra oss att använda dem. I viss mån måste vi utgå från den verksamhet vi redan har och försöka hitta folk till den. Ändå tror jag det är bättre att vända på det och istället fråga sig: vad har vi i huset? Vad klappar våra hjärtan för? Om vi vill uppnå ett sådant gåvobaserat tänkande behöver vi börja med att göra en inventering. Jag kommer att tala om gåvor men det blir också tillfälle att enskilt och i grupp reflektera över vad Gud lagt på våra hjärtan. Gud har gjort oss olika för att vi ska komplettera varandra i Kristi kropp men jag tror också att de som har en liknande längtan behöver finna varandra för att vi ska nå längre i vår gemensamma tjänst. Välkommen till en ”verkstadsgudstjänst” då vi öppnar verktygslådan för inventering!

Jan-Gunnar Wahlén

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.

Gudstjänst 27 december

Söndagen den 27/12 kl. 11.00 har vi årets sista Gudstjänst i Lundhagskyrkans cafédel.  Temat denna söndag är tacksamhet.

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Sjung, du Israels folk:
evigt varar hans nåd.
Sjung, du Arons ätt:
evigt varar hans nåd.
Sjung, ni som fruktar Herren:
evigt varar hans nåd.

PS 118:1

Medverkande

Göran Sturve: Predikan
Rune Jonsson: Gudstjänstledning
Andrea Miller: Sång
Fredrik Sturzenbecker: Gitarr