Dag: <span>14 september 2023</span>

Dag: 14 september 2023

Fördjupningskväll 21 sept

Under höstens predikotema på ”den apostoliska trosbekännelsen” är det också tre fördjupningskvällar planerade. Den här kvällen är det första tillfället. Övriga tillfällen blir den 26 oktober samt den 23 november. Välkomna att fördjupa sig mer …