Fördjupningskväll 23 nov

Fördjupningskväll 23 nov

Vi stannar inför trosbekännelsens fösta paragraf ”Vi tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens skapare.” under temat ”Vårt ansvar för skapelsen” och en fortsättning på den träff vi hade i våras med representanter för God Jord som berättade från deras arbete.

Denna samling startar 19:00 i Lundhagskyrkan. Missions- och evangelisationsrådet ansvarar för kvällen.

Detta är den sista samlingen av totalt 3 fristående kvällar om den apostoliska trosbekännelsen.

Välkomna att fördjupa er om den apostoliska trosbekännelsen!