Förnyelsekonferens 20-21 jan 2024

Förnyelsekonferens 20-21 jan 2024

Förnyelsekonferens på temat ”Ta rygg på Jesus” med Mikael Hallenius, Emma Mauritzon och lovsångsteam. Start kl. 14:30 lördag den 20 januari. Avslutas i och med gudstjänsten den 21 januari.