Församlingsafton/församlingsmöte 7 november

Församlingsafton/församlingsmöte 7 november

Församlingsmöte

Lördagen den 7 november kl. 17.00 har vi församlingsafton/församlingsmöte. Vi har dels några samtalsfrågor att ta upp, dels en del beslut att fatta. Bl.a. kommer vi att prata om ”En kyrka för alla” och om Stadsmission i Örebro.
Vi kommer också att fatta beslut i ungdomsledar-/pastorsfrågan.