Gudsjänst 19 nov kl 11:00

Gudsjänst 19 nov kl 11:00

Välkommen till gudstjänst på söndag den 19 november kl 11.00.

Jan-Gunnar Wahlén predikar och fortsätter vårt tema om den apostoliska trosbekännelsen.

Henrik Thörn och Samo Thome svarar för sång och musik.

Gudstjänsten leds av Simon Ekdahl.

För barnen är det som vanligt Äventyret.

Efter gudstjänsten blir det ett församlingsmöte med några informationsärenden.