Gudstjänst 12 maj kl 11:00

Gudstjänst 12 maj kl 11:00

Välkommen till gudstjänst på söndag kl 11:00!

Ansvariga är gudstjänstgrupp 2.

Predikan hålls av Angeline Leetmaa, besökspastor på SiS-hemmet Runnagården och tidigare föreståndare i Mellringekyrkan.  

För barnen är det Äventyret!

Välkomna!