Välkommen till Lundhagskyrkan i Hovsta!

Välkommen till Lundhagskyrkan i Hovsta!

Vår vision

Vi vill vara en församling
som möter människors behov,
gör Jesus Kristus känd och
växer i lärjungaskap.

Möter människors behov

Jesus mötte människors behov på livets alla områden. Han tröstade de sörjande, mättade de hungriga och botade de sjuka. På samma sätt vill vi visa omsorg och kärlek i praktisk handling.

Gör Jesus Kristus känd

Jesus förkunnade budskapet om Guds rike och visade att han är vägen, sanningen och livet. På samma sätt vill vi fortsätta sprida evangeliet som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror.

Växer i lärjungaskap

Jesus samlade lärjungar som han undervisade i ord och handling. På samma sätt ser vi församlingen som en växtplats där vi tillsammans får lära oss att leva det kristna livet. Som hans efterföljare vill vi formas efter hans bild och göra det han gjorde.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *