Gudstjänst 27 december

Gudstjänst 27 december

Söndagen den 27/12 kl. 11.00 har vi årets sista Gudstjänst i Lundhagskyrkans cafédel.  Temat denna söndag är tacksamhet.

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Sjung, du Israels folk:
evigt varar hans nåd.
Sjung, du Arons ätt:
evigt varar hans nåd.
Sjung, ni som fruktar Herren:
evigt varar hans nåd.

PS 118:1

Medverkande

Göran Sturve: Predikan
Rune Jonsson: Gudstjänstledning
Andrea Miller: Sång
Fredrik Sturzenbecker: Gitarr