En glädje för hela folket

En glädje för hela folket

”Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket” sa ängeln i julevangeliet. Men vad är det för glädje egentligen?

Enligt Nya testamentet är Jesus uppfyllelsen av profeternas löften om en befriare. I honom har Gud kommit nära. Ett av hans namn är enligt Jesaja ”Immanuel” som betyder ”Gud med oss”. Det innebär att Jesus vill fylla vår ensamhet med sin närvaro. När Gud kommer oss människor nära klampar han inte in så att han trampar ner oss och han tänder inte heller sin helighets strålkastare som skulle ha gjort oss blinda. Istället blir han som en av oss och låter sig födas i en krubba eftersom det var fullt i härbärget.

Trots den här enkelheten får vi också klart för oss att Jesus inte är något vanligt barn. Kvinnan som blir gravid genom den helige Ande, änglasången, stjärnan och de vise männen som kommer med dyrbara gåvor är tydliga tecken på det. Rationaliserar vi bort alla s.k. övernaturliga element från den kristna tron blir det inte så mycket kvar. Men Gud delar inte bara vårt mörker, han tänder också sitt ljus hos oss och kan förändra vår verklighet om vi tar emot honom. Jesu död och uppståndelse ger oss möjlighet att leva i förlåtelse och upprättade relationer. När Jesus föddes kom han i ringhet men en dag ska han komma tillbaka i härlighet för att göra slut på alla orättvisor som fortfarande plågar den här världen. Det är i korthet anledningen till glädjen som ängeln förkunnade den första julnatten.

Men vi kan inte lämna berättelsen utan den nästan otäckt aktuella versen där det står att ”det inte fanns plats för dem inne i härbärget”. Också i vårt land finns det många som upplever att vi inte har plats för dem. Vi kan inte göra allt för alla men alla kan vi göra något för någon. Genom att bereda rum för någon behövande kan vi tillsammans se till att det inte bara blir en glädje för oss själva utan för ”hela folket”

Jan-Gunnar Wahlén

Klicka här för att komma till kalendrar med samtliga planerade gudstjänster och samlingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *