Kyrkans ungdomar på Instagram

Kyrkans ungdomar på Instagram

Följ våra fyra ungdomar på Instagram som gör sin utlandspraktik under tre månader som en del av den bibelskola de går på. Det är  Julia Andersson, Simon Andersson,Marcus Andersson och  Alice Hillerström.

Simon: e.swat_teamet
Marcus och Julia: gotabrexit
Alice: helt_bangkoko

Om Lundhagskyrkans missionsstipendium

Många ungdomar har under flera år kunnat söka Lundhagskyrkans stipendium för att i samarbete med någon missionsorganisation få en inblick i hur kristna kyrkor och biståndsorganisationer arbetar i andra kulturer och samtidigt kunna göra en insats för medmänniskor. Funderar Du på att ta en tid för att på plats skaffa kunskap om mission i andra kulturer så finns möjligheten att söka missionsstipendiet.

Missions- och evangelisationsrådet
Kolla in oss på Instagram!