Månadsinsamling på Äventyret

Månadsinsamling på Äventyret

Söndagen den 26 november…

…gör vi en månadsinsamling till de fadderprojekt som Äventyret stöder.

Svårt komma ihåg att ta med pengar. Under de senaste åren har det blivit färre och färre barn som har med sig pengar till fadderprojekten på Äventyret. Kanske är det svårt att komma ihåg pengar, man kanske inte har några kontanter hemma eller så beror det på någon annan orsak?

Vi satsar på månadsinsamling. Vi som är ledare på Äventyret har därför valt att nu under hösten satsa på månadsinsamlingar istället för insamlingar varje vecka. Det här gör vi samma söndagar som församlingen gör sin månadsinsamling: 24 september, 29 oktober och 26 november. Hjälp ditt barn att komma ihåg pengar eller gå tillsammans till kollektomaten innan gudstjänsten börjar och ge en gåva till fadderprojekten.

Samtala gärna hemma om gåvor och offer inför varje månadsinsamling. Så här skriver Emmanuel Bäckryd om kollekten i boken Tillsammans, ”Förvaltarskap och ansvar handlar i Bibeln inte om att ge för att få, utan om att vi har fått för att osjälviskt ge. Vi kanske oftare borde säga att vi är kallade att försaka en del av vårt goda för att andra ska bli välsignade. När allt kommer omkring handlar kollekten om kärlek. — Kollekten lär oss att allt tillhör Gud, att vi hör ihop och har ett gemensamt uppdrag. Men denna insikt är inte abstrakt utan praktisk. När vi ger våra gåvor manifesterar vi dessa tre sanningar: Guds herravälde, vår samhörighet med varandra och vårt gemensamma uppdrag. I kollekten i gudstjänsten uttrycks dessa sanningar.” Emmanuel hänvisar också till Paulus ord om givande i 2 Kor 8-9.

Här finns lite kort information om de projekt som vi stöder. Om man vill veta mer om projekten kan man gå in på EFK:s hemsida http://efk.se/varlden.html och läsa mer.

Föräldralösa barn i Muhange får en ny familj. Detta projekt genomgår för närvarande en omställning i samband med att Muhange barnhem i början av 2017 stängde ned som institution och barnen placerades i familjer. EFKs partner FPCT i Muhange vill fortsätta att ge hjälp till barn som mist en eller båda föräldrarna. Detta ska ske genom direkt stöd till den kvarvarande föräldern, en släkting eller en ny familj. Genom ett familjehemsbaserat stöd kan barn få en naturlig uppväxt i hemmamiljö.

Fritidsaktiviteter räddar barn från gatan. Många barn i Brasilien har varken tillgång till bra skolgång eller någonstans att vara på eftermiddagen när föräldrarna jobbar. Livet på gatan blir därför ofta det enda alternativet. EFKs faddrar stödjer projekt på tio orter bl.a. Vila Georgina, där barn ges möjlighet till en trygg fritid.

Hälsningar Äventyrsledarna genom,

Monica R Sturzenbecker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *