Be för Sveriges folk

Be för Sveriges folk

Nationaldagsbön 6 juni

Händer knäppta i bön
Nationaldagsbön 6 juni

Betelkyrkan Örebro kl 15-17

Böneteam på strategiska platser i Örebro
Bön för * Regering/Riksdag * Kyrkan *Familjen * Media *Utbildning
*Näringslivet * Kulturen *Förföljda kristna

Klicka här för att ladda ned PDF med mer info >>>