Rejoice – varannan vecka

Rejoice – varannan vecka

Rejoice  är fr.om. 1 februari varannan vecka (udda veckor).

Nästa gång är alltså torsdagen den 15/2 kl. 19-20

Varmt välkommen.

Samlingen leds av Fredrik & Monica Sturzenbecker

 

Alla som vill sjunga/spela lovsång är välkomna att vara med. Lovsång handlar inte bara om att vi älskar att sjunga, det handlar också om att vi älskar Gud och att vi tillber Honom i gemenskap med andra.