Samtal

Ibland har vi alla behov av att prata med annan människa. Det kan handla om något särskilt problem, tro-tvivel, eller också känner vi bara behovet av ett ”bollplank”.

I Lundhagskyrkan finns det män och kvinnor som står till förfogande för samtal. De har alla församlingens förtroende för denna uppgift. Pastorn har dessutom tystnadsplikt. Du är välkommen att ta kontakt, det kostar ingenting och du behöver inte vara medlem i församlingen. Kontaktperson:
Jan-Gunnar Wahlén: 070-261 58 60

Välkommen att ta kontakt!