Urban Light

Urban Light

Urban light

Behållningen från årets Sommarcafé & Loppis att gå till två projekt. Det ena handlar om hjälp till människor på flykt och det andra hjälp till ungdomar ur trafficking och prostitution.bild1

Människohandel är ett stort problem i Thailand och det är tydligt kopplat till landets enorma sexindustri. Kvinnor, män och barn säljs som sexslavar. Många offer kommer från Thailands grannländer; Myanmar, Laos och Kambodja, och förs in över gränserna i norra Thailand.

Sedan år 2015 arbetar EFK mot människohandeln i norra Thailand tillsammans med en samarbetetsorganisation som heter Urban Light. Huvudfokus i arbetet är att hjälpa pojkar och unga män som fallit offer för människohandel och utnyttjas i sexindustrin. Pojkar och män glöms tyvärr ofta bort när man pratar om offer i sexindustrin, trots att de också far väldigt illa. Genom det här arbetet når vi årligen ut till drygt 500 pojkar och unga män i åldrarna 14-24 år som utnyttjas i staden Chiang Mai i norra Thailand. Via ett Drop In-center får de lagad mat, möjlighet att duscha och tvätta sina kläder, administrativ hjälp med identitetshandlingar, undervisning och hjälp att komma in i skolor eller arbeten utanför sexindustrin. EFKs läkare, Matilda Henriksson, finns på plats på Drop In-centret två dagar varje vecka och har en öppen, gratis mottagning för pojkarna. Majoriteten av de människohandelsoffer hon möter kommer från grannländer eller minoritetsfolk i norra Thailand och saknar helt identitetshandlingar. Eftersom de saknar ID-kort får de inte tillgång till den subventionerade offentliga vården i Thailand. En av Matildas viktigaste uppgifter i mötet med dessa offer är att testa dem för HIV eftersom de ofta utsatts för otaliga övergrepp och stora risker. Tyvärr är många smittade och en del befinner sig skrämmande nog redan i stadiet AIDS, trots sin unga ålder. De får då hjälp med behandling och andra former av stöd som de kan behöva.

En annan del i arbetet är att förebygga att människor säljs i Chiang Mai. Det förebyggande arbetet är viktigt för att förhindra att fler människor hamnar i de vidriga situationer som vi sedan möter. Vår strategi för att göra detta är att rikta oss mot hotellpersonal i Chiang Mai. Genom att utbilda hotellpersonal om vilka signaler och beteenden som kan vara tecken på att en gäst för med sig ett barn mot barnets vilja och/eller utnyttjar barnet sexuellt så kan vi förhindra människohandel i norra Thailand.

För mer information, vänligen kontakta bild2matilda.henriksson@interact-asia.org

Matilda berättar om Nong M som hon mött i verksamheten:

”Nong M växte upp i en fattig familj på landsbygden i norra Thailand. När han var bara 7 år gammal sålde hans mamma honom till ett kriminellt gäng i staden Chiang Mai. Till en början fick Nong M “bara” tigga pengar från turister men så småningom tvingade gängledaren honom även att börja sälja sex och att stjäla pengar. Vid 9 års ålder blev Nong M tagen av polisen för första gången och fick avtjäna ett straff på ungdomsanstalt. De följande 10 åren åkte Nong M in och ut mellan ungdomsanstalten, fängelset och gänglivet på gatan. Men sedan orkade han inte mer och började söka efter hjälp. Han stapplade in till Urban Light (betyder StadsLjus), som är en av EFKs samarbetspartners som arbetar med att hjälpa pojkar och unga män som utsatts för människohandel. Nong M var i väldigt dåligt skick när han kom till centret och det visade sig att han hade både HIV och långt gången tuberkulos. Han fick genom Urban Lights bostadsprogram ett hem för första gången sedan han var 7 år. Där kunde han finna välbehövlig vila under den tuffa behandlingsperiod som följde. När Nong Ms hälsa blev stabil hjälptes han ut på arbetsmarknaden och fick jobb på ett café. Där arbetar han idag och han beskriver att han äntligen vågar känna värde i sig själv och han ser ljust på framtiden.

Visst är det fantastiskt att vi får vara med och hjälpa människor som är fast i mörka livsöden?! Visst är det fantastiskt att vi kan sprida ljus och att mörkret aldrig kan övervinna det!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *