Gudjänst/Äventyret 21 jan 2024

Gudjänst/Äventyret 21 jan 2024

Välkomna på gudstjänst söndagen den 21 januari 2024, kl 11:00.

Jan-Gunnar Wahlén leder gudstjänsten.
Emma Mauritzon predikar.
Sång och musik: Sara Maxi och lovsångsteam.

Som vanligt blir det Äventyret för barnen.

Välkomna!