Visionsgudstjänst 4 feb kl 11:00

Visionsgudstjänst 4 feb kl 11:00

Välkomna på en visionsgudstjänst med samtal.

Församlingsledningen ansvarar för gudstjänsten.

För barnen är det äventyret.

Efter gudstjänsten blir det gemensam knytislunch då vi äter och delar det var och en har med sig.

Välkomna!