Kongress 2020

Kongress 2020

Kongress 2020 – Fryshuset i Stockholm 1-2 maj

FRYSHUSET

Offentlig · Värd: Evangeliska Frikyrkan
Boka i din kalender: Kongress 2020 kommer äga rum på Fryshuset i Stockholm 1-2 maj 2020. Mer information kommer senare.

På Evangeliska frikyrkans Facebook-sida finner du mer information under ”Evenemang”