Lärjungaskola och årsmöte

Lärjungaskola och årsmöte

Lärjungaskola torsdag 6/2

På torsdag 6/2 kl 18.30 är det dags för månadens lärjungaskola. Temat denna gång är tro och tvivel. Någon har definierat tvivel som att vara splittrad mellan olika val. Tvivlet är en del av tron medan otron är ett avsiktligt beslut att inte lyda Gud. Vi kan tvivla av många olika orsaker och i min förra predikan tog jag upp några: felaktig gudsbild, svag grund i tron, bristande engagemang och skiftande känslor. På torsdag samtalar vi vidare om dessa viktiga frågor. 

Årsmöte söndag 9/2

Efter söndagens gudstjänst är det knytis-lunch. Ta med så att det räcker åt dig själv och några till. Efter lunch kl 13.00 är det dags för församlingens årsmöte enligt tidigare utskickad kallelse. 
Välkommen med!       
Församlingsledningen genom Jan-Gunnar Wahlén