Nyanställd – Monica S!

Nyanställd – Monica S!

Monica Sturzenbecker – ny barn- och ungdomspastor!

Den 9 november anställdes Monica som barn- och ungdomspastor på 50%. Vi har bett henne att berätta om sig själv.

Vem är jag?

Jag är född och uppvuxen två mil norr om Örebro, där mina föräldrar fortfarande bor kvar. Jag är näst äldst i en syskonskara av sex barn. Som storasyster har jag fått och själv tagit på mig en ledar- och ansvarsroll, en roll som jag även burit med mig in i andra uppgifter senare i livet. Jag har en inneboende längtan att lära mig nya saker och pröva nya vägar. Förmodligen är det därför jag aldrig har slutat studera.

Mina avslutade utbildningar är barnskötare, musiklärare, finsnickare och egen företagare. Mitt liv har ständigt varit under förändring och av olika anledningar har jag under livet tillhört olika samfund. Min vandring har gått från Svenska Missionsförbundet och Svenska kyrkan, via Baptistsamfundet och vidare till EFK. Den 3 april 2011 blev jag medlem här i Lundhagskyrkan. Dessa samfundsskiften kan kanske verka oroliga och splittrande, men för mig har det lett till ett brett kontaktnät, en bred teologisk grund och ett hjärta som klappar för ekumenik.

Under tjugo år arbetade jag som musiklärare i grundskolan. Mot slutet av den perioden började jag längta efter att få arbeta med barn och ungdomar i församling. Vägen dit började med teologiska studier vid Örebro Teologiska Högskola hösten 2012. Vilket sen ledde till studier vid Församlingsledarakademin där jag nu går mitt andra år. Mina planer är att nå en teologie kandidatexamen. Det målet kommer att ta några år att nå och under tiden får jag nu möjlighet att arbeta med barn- och ungdomar i Lundhagskyrkan.

Monica-avskiljs
Monica R. Sturzenbecker avskiljs för sin tjänst som barn- och ungdomspastor i Lundhagskyrkan

Jag är väldigt glad över förtroendet jag fått och jag känner mig entusiastisk inför den uppgift jag nu går in i. Min vision är att vår kyrka ska fortsätta vara välbesökt av barn och ungdomar. Att vi som församling ska kunna möta deras behov och att vi på olika sätt kan få dem att möta Jesus. Vi ska även hjälpa dem att utveckla ett andligt liv och en nära Gudsrelation. Men för att göra det behöver vi också få möjlighet att mötas över åldersgränserna och vi som har kommit en bit på vägen utmanas att som den norske pastorn Egil Svartdahl säger ”Ge det vidare”.

Hälsningar, Monica Sturzenbecker